Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W-vergadering

dinsdag 19 maart 2024

09:30 - 12:30
Locatie

B&W-kamer

Voorzitter
drs. A.J. van Hout
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 2b

  Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien en aan de raad aangeboden ter vaststelling. Voorafgaand aan de herziening van de grondexploitaties dienen de uitgangspunten te worden bepaald. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om realistische uitgangspunten te hanteren om tot een goede waardering te komen van de grondexploitaties. Belangrijke parameters zijn onder andere het rentepercentage, de kosten- en de opbrengststijging. Met dit voorstel worden deze parameters ter vaststelling voorgelegd.

 2. 2e

  Voor kinderen met een complexe zorgvraag is het nodig om hoog-specialistische zorg anders en beter te organiseren. Verder is het wenselijk deze hoog-specialistische zorg te verbeteren, transformeren en de beschikbaarheid te garanderen. Een deel van de hoog-specialistische zorg wordt vanaf 1 januari 2025 bovenregionaal ingekocht. Deze zogenaamde essentiële functies (EF) organiseren we vanaf dat moment in een bovenregionale samenwerking samen met de zorgaanbieders.

 3. 2f

  Jaarlijks controleert de Inspectie van het Onderwijs de gemeente op de uitvoering van een aantal verplichtingen op het terrein van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet voorgezet onderwijs 2020 (WVO 2020). Specifiek gaat het over verplichtingen op het gebied van de Lokaal Educatie Agenda (LEA) en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit gebeurt door middel van een vragenlijst over het voorafgaande jaar (2023).

 4. 2g

  Op basis van artikel 25 van de ‘Leerplichtwet 1969’ brengt het college jaarlijks vóór 1 oktober verslag uit aan de Raad over de uitvoering van leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan. Voorgesteld wordt om het jaarverslag en de gemeentelijke bijlage inclusief toelichting ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.