Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W-vergadering

dinsdag 27 februari 2024

09:30 - 12:30
Locatie

B&W-kamer

Voorzitter
drs. A.J. van Hout
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 2a.2a

  In de raadsvergadering van 29 januari jongstleden heeft de gemeenteraad de kaders en uitgangspunten van het centrumplan vastgesteld. Bij de behandeling van de kaders en uitgangspunten is er gesproken over de bouwhoogtes en een gewenste tussenstap in het proces openbare ruimte. In de raadsvergadering heeft de portefeuillehouder een aanvullende toelichting op deze aspecten toegezegd. Deze kennisgeving is de bedoelde toelichting.

 2. 2a.2b

  Het verkeersplan Westervoort uit 2008 is achterhaald. Daarom is de gemeente gestart met het proces om te komen tot een nieuwe mobiliteitsvisie. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad geïnformeerd hoe het proces loopt om tot deze visie te komen, en op welke momenten informatie met hen gedeeld, of input aan hen gevraagd wordt.

 3. 2a.2c

  Per 1 mei 2019 zijn twee personen voor een periode van vier jaar benoemd voor de (gezamenlijke) commissie voor bezwaarschriften van de gemeenten Westervoort en Duiven. Deze twee personen worden in dit voorstel voorgedragen voor herbenoeming met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2023 voor een periode van vier jaar.

 4. 2b
  20 februari 2024
 5. 2b.2h

  Tijdens een gezamenlijke informele raadsavond zijn de gemeenteraden van Duiven en Westervoort door de directie van 1Stroom geïnformeerd over de stand van zaken bij 1Stroom en de uitdagingen waar zij voor staat, in het bijzonder op het gebied van arbeidsmarkt en ziekteverzuim. In deze kennisgeving wordt de raad aanvullend geïnformeerd over de tijdens de raadsavond benoemde uitdagingen op deze twee thema’s en de acties die 1Stroom heeft ingezet en blijft inzetten om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Ook wordt een nieuwe bijeenkomst aangekondigd om hierover verder met elkaar in gesprek te gaan.